Home Function

Home Buffet (Set A)

$11.00
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set B)

$12.00
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set C)

$13.00
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set D)

$14.50
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set E)

$15.00
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set F)

$11.00
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set G)

$15.00
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set H)

$17.60
incl. GST

Min. Order (Pax): 50

Home Buffet (Set I)

$12.80
incl. GST

Min. Order (Pax): 100

Home Buffet (Set J)

$14.83
incl. GST

Min. Order (Pax): 60

Home Buffet (Set K)

$14.83
incl. GST

Min. Order (Pax): 60

Home Buffet (Set L)

$15.83
incl. GST

Min. Order (Pax): 60

Home Buffet (Set M)

$19.67
incl. GST

Min. Order (Pax): 30